محورهای کنفرانس

مهندسی عمران

مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی

مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب

مهندسی آب و مدیریت منابع آب

مهندسی سازه های بتنی و فولادی

مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مهندسی مکانیک خاک و پی

مهندسی مدیریت ساخت

مهندسی سنجش از دور

مهندسی راه و ترابری

مهندسی زلزله

مهندسی سازه

مدیریت ساخت

خاک و پی

حمل و نقل

راه و ترابری

سازه های دریایی

آب و سازه  هیدرولیکی

محیط زیست

مدیریت منابع آب

خطوط راه آهن

 

مهندسی معماری

تکنولوژی معماری

مطالعات معماری

هنرهای ساخت و معماری

معماری منظر

انرژی معماری و طراحی صنعتی

مدیریت پروژخ و ساخت در معماری

مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری

معماری داخلی و طراحی فضاهای آموزشی

تاریخ معماری

 

شهرسازی و توسعه زیرساخت های شهری

شهرسازی

حمل و نقل شهری پایدار

طراحی شهری نوین و پایدار

امنیت و اقتصاد شهری پایدار

مدیریت شهری نوین و پایدار

مدیریت بافت های فرسوده شهری

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

محیط زیست، جامعه و فرهنگ شهری پایدار

برنامه ریزی و آمایش سرزمین، آب و هوا شناسی

ارائه الگوهای توسعه و مدیریت شهری پایدار