درباره CAUP

CAUP با هدف گردآوری محققان مهندسان و دانشجویان دانشگاه برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات ، ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در مورد همه جنبه های عمران، معماری و شهرسازی و بحث در مورد چالش های عملی موجود و راه حل ها اتخاذ شده است

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت ها رو در تاریخ 15اسفند400با در کوپنهاگن – دانمارک با همکاری اندیشمندان برگزار خواهد شد.

لذا از تمامی علاقمندان به محورهای کنفرانس اعم از عمران، معماری و شهرسازی و تمام زیر شاخه های آن دعوت به عمل می آید تا مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود را تا تاریخ 8 اسفند 1400 از طریق پنل کاربری به دبیرخانه ارسال نمایند تا فرآیند داوری هرچه سریعتر صورت گیرد

ثبت نام و ارسال مقاله