مقالات برتر کنفرانس
1400/12/25

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ، معرفی مقالات برتر از طریق همین وبسایت صورت خواهد گرفت

مقالات تحت بررسی شورای سیاستگذاری کنفرانس میباشد

با تشکر

دبیرخانه کنفرانس