قابل توجه متقاضیان صدور گواهینامه آکسفورد ( اطلاع رسانی زمان دریافت و نحوه استعلام )
1400/12/25

پژوهشگران محترم 

به اطلاع می رساند چنانچه درخواست صدور گواهینامه آکسفورد را برای این دوره از کنفرانس داشته اید ، گواهینامه تا اواخر فروردین ماه برای شما ارسال خواهد شد

همچنین پس از دریافت گواهینامه امکان استعلام گواهینامه از طریق لینک زیر امکانپذیر میباشد

کلیک نمایید 

پیشاپیش کمال تشکر را داریم